Translate

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Το εργαστήρι του βιβλίου

ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Πεζός Λόγος (Μυθιστόρημα, Μυθοπλασία, Non-fiction)

Διδάσκει ο συγγραφέας Χρήστος Χρυσόπουλος

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=178

Βιογραφικές πληροφορίες του εισηγητή

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=462&t=179

Γενικά

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε από τον Χρήστο Χρυσόπουλο ακολουθώντας το πρότυπο διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής (CAA/AWP Standards) ως ακαδημαϊκού μεταπτυχιακού μαθήματος στις ΗΠΑ (MFA in Creative Writing). Δεν διαχωρίζει τα λογοτεχνικά είδη, αλλά προσφέρει στους συμμετέχοντες μια συνθετική επισκόπηση της συγγραφικής εργασίας, συναιρώντας την πρακτική και τη θεωρητική άσκηση στο μυθιστόρημα, το δοκίμιο, την κριτική, τη σύντομη φόρμα και τη μη-μυθοπλαστική γραφή / non-fiction (ημερολόγιο, βιογραφία, ταξιδιωτική λογοτεχνία κ.λπ.).

Βασικές λειτουργίες

  • Δημιουργική / Παραγωγική. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στη γραφή, δηλαδή θα ερευνήσουν, θα αναπτύξουν και θα εκφράσουν ιδέες μέσα από το γράψιμο. Ζητήματα που θα εξεταστούν σε αυτήν την κατηγορία είναι: από πού προέρχονται οι ιδέες, με ποιον τρόπο μπορούν να αναπτυχθούν, με ποιες μεθόδους μεταλλάσσονται σε λογοτεχνία και δομούνται ως κείμενα, ποια στάδια μεσολαβούν από την πρώτη γραφή ως την οριστική εκδοχή και την έκδοση κ.ά.
  • Πολιτισμική / Ιστορική. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναγνωρίσουν πόσο σημαντικό είναι για έναν συγγραφέα να έχει προσωπική άποψη για τον ρόλο της λογοτεχνίας ως πολιτισμικού φαινομένου, καθώς και να γνωρίζει την ιστορική της εξέλιξη και την επικοινωνία της με τις άλλες τέχνες και τον δημόσιο βίο. Έμφαση θα δοθεί στη σχέση της λογοτεχνίας με τη λαϊκή κουλτούρα, τις πολιτισμικές και ανθρωπιστικές σπουδές και την τεχνολογία.
  • Κριτική / Αναστοχαστική. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στην ανάγκη να εξετάζουν οι ίδιοι ενδελεχώς τα κείμενά τους, να συζητούν με κριτικό πνεύμα τα γραπτά των άλλων και να ομιλούν δημόσια και αυθόρμητα για τη λογοτεχνία. Τα εργαλεία και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω αυτής της λειτουργίας θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται στα κείμενα με συστηματικά αλλά και εύπλαστα ερμηνευτικά σχήματα, να μη σπεύδουν σε γρήγορες κρίσεις και να αποδέχονται τον πειραματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Συνάντηση, Πέμπτη 10 Νοε. 2011

Εισαγωγή.

Θεμελιώδης διαχωρισμός της δημιουργικής διαδικασίας από τη διαδικασία της γραφής, επισκόπηση όλου του προγράμματος, επεξήγηση των διδακτικών μεθόδων, γνωριμία συμμετεχόντων κ.λπ.

2η Συνάντηση, Πέμπτη 17 Νοε. 2011

«Ο κόσμος γύρω μας».

Η πραγματικότητα ως αφετηρία για τη λογοτεχνία, προσωπικά ενδιαφέροντα, συγγραφικός τόνος, αναπαράσταση, παρατήρηση, τα υλικά της μυθοπλασίας κ.λπ.

3η Συνάντηση, Πέμπτη 24 Νοε. 2011

Λαϊκή κουλτούρα (pop culture).

Η λαϊκή κουλτούρα ως δεξαμενή για τη λογοτεχνία, ΜΜΕ, οι άλλες τέχνες, η κοινωνία του θεάματος, η λογοτεχνία ως στοιχείο της λαϊκής κουλτούρας, η κρίση των αναπαραστάσεων, η φύση του γεγονότος, η κοινωνία των πληροφοριών κ.λπ.

4η Συνάντηση, Πέμπτη 1 Δεκ. 2011

Φαντασία.

Η φαντασία ως πηγή ιδεών, η αυτονομία της φαντασίας, ρεαλισμός-ενδεχομενικότητα-αληθοφάνεια, «ως εάν», το κοσμοείδωλο της λογοτεχνίας, πραγματολογικές απαιτήσεις του μυθοπλαστικού κόσμου κ.λπ.

5η Συνάντηση, Πέμπτη 8 Δεκ. 2011

«Η ματιά του συγγραφέα».

Η οπτική γωνία και η επιλεκτική όραση (aspect seeing), η υποκειμενική θέαση, η αλήθεια απέναντι στον σχετικισμό, το προσωπικό περικείμενο, η «αυτονόμηση» του κειμένου κ.λπ.

6η Συνάντηση, Πέμπτη 15 Δεκ. 2011

Προετοιμασία ατομικής εργασίας.

Καθένας από τους συμμετέχοντες θα κληθεί να γράψει ένα εκτενές κείμενο κατά τη διάρκεια της διακοπής του προγράμματος για τις εορτές των Χριστουγέννων. Τα κείμενα αυτά θα αποτελέσουν το υλικό ενός συλλογικού εργαστηρίου στη συνέχεια του προγράμματος. Οι ατομικές εργασίες είναι δυνατόν να έχουν όλες ένα κοινό συμφωνημένο θέμα. Με αυτόν τον τρόπο, στο τέλος του ΕΠΛ θα έχει προκύψει μια μικρή ανθολογία που θα αποτυπώνει την κοινή εργασία όλων των συμμετεχόντων, αλλά και την προσωπική κατεύθυνση του καθενός.

16 Δεκ. 2011 – 11 Ιαν. 2012

Διακοπή εορτών

Συγγραφή Ατομικής εργασίας

7η Συνάντηση, Πέμπτη 12 Ιαν. 2012

Συγγραφικό Εργαστήριο

Συλλογικό εργαστήριο επιμέλειας των κειμένων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εορτών.

8η Συνάντηση, Πέμπτη 19 Ιαν. 2012

Συγγραφικό Εργαστήριο.

Συλλογικό εργαστήριο επιμέλειας των κειμένων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εορτών.

9η Συνάντηση, Πέμπτη 26 Ιαν. 2012

Συγγραφικό Εργαστήριο.

Συλλογικό εργαστήριο επιμέλειας των κειμένων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εορτών.

10η Συνάντηση, Πέμπτη 2 Φεβ. 2012

Συγγραφικό Εργαστήριο – Τελική συνάντηση

Μέθοδοι

Συγγραφικό σημειωματάριο, ασκήσεις γραφής, workshop, παρατήρηση / περιπλάνηση στον δημόσιο χώρο, brainstorming, διαδικτυακά εργαλεία (story generators, chatbots, data mining), παρουσιάσεις, συλλογή αρχείου, ηχογραφήσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής / αίτησης

  • Δείγμα λογοτεχνικού κειμένου (2-3 σελίδες) και συνοδευτικό ερμηνευτικό κείμενο (1 σελίδα) του αιτούντος, στο οποίο ο ίδιος επιχειρεί μια σύντομη κριτική του κειμένου του. Σκοπός είναι να αποτυπωθεί όχι μόνο η λογοτεχνική γραφή του αιτούντος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τη λογοτεχνία και σκέφτεται για τη συγγραφική εργασία.
  • Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.